Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Mai Đình

Giáp Ngũ - Mai Đình
c2maidinh@bacgiang.edu.vn